Let it be me

February 11, 2009

Mệt phờ mông, dưng mà vui :D

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 10:00 pm

 

Hôm qua mệt phờ mông.
Chụp ảnh chạy lông nhông
Binô phải dậy sớm
Chỉnh trang mãi mới xong.

Váy dài, đi guốc cao
Lưng thắt dây lụa đào
Quần lĩnh em hông có
Cóc cần nón quai thao.

Anh cười: “Em thử trông!
Nếu mình đi dép tông
Chắc là hay phải biết!
Đẹp cả vợ lẫn chồng?”

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: