Let it be me

February 3, 2009

[Funny] Pic of the day – February 02, 2009

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 4:29 pm

Hôm nay được gửi cái ảnh này, cười gần chết. Đúng là những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam. Mọi người cùng xem và thư giãn nhé, hé hé. (Photo by Choét.)

Nhấn vào đây để xem 😀

Advertisements

1 Comment »

  1. Híc. Dòm xong khỏi ăn cơm vài ngày.

    Comment by Gáo — February 9, 2009 @ 6:19 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: