Let it be me

December 13, 2008

[Funny] Thơ tặng Uất – Thổ

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 11:29 pm

Hôm nay con mụ Bép (tức uatkimhuong nổi tiếng khắp gầm giường) tâm sự với mình là giá như được lấy bạn Thổ tả làm chồng, ngày ngày được bạn Thổ nấu cho 3 bữa ăn ngon, tối tối Bép dắt Thổ đi dạo, chỉ có điều việc vệ sinh cá nhân thân thể thì bạn Thổ phải tự làm… nói chung là bạn Bép vô cùng hào hứng với cái tương lai tươi sáng ấy. Mình mới tức cảnh sinh tình, viết tặng đôi bạn không còn trẻ vài vần thơ, chúc các bạn trăm năm hạnh phúc.

Bép mà đi lấy Thổ làm chồng
Nát một đời hoa, nát cả mông
Đêm đêm nằm khóc, chao ôi thảm
Khác x gì cục … mứt trôi sông.

 

Version này thì bắt chước chị TTKh:

Nếu Bép đi lấy Thổ làm chồng
Thổ ơi, đời Thổ thế là xong
Nấu cơm, giặt tã, cho con bú
Nếu dám kêu ca, nó vặt lông.

 

hoặc dư lày:

Bép ơi, đừng lấy Thổ làm chồng
Đêm về nó bắt ngổng ngồng ngông
Bao nhiêu xôi đỗ đem đồ hết
Chỉ độ vài năm, hoá cháo lòng =))

Advertisements

8 Comments »

 1. Tổ sư thằng Gù, ông lấy mày nhé?

  Comment by Háu — December 13, 2008 @ 11:32 pm | Reply

 2. Mụ Bép kia, anh không dở hơi nhá.

  Comment by tuexorcist — December 13, 2008 @ 11:37 pm | Reply

 3. Gù già rất là thâm nhé. Thôi lái mái bai đi anh.

  Comment by Đạt — December 18, 2008 @ 1:24 pm | Reply

 4. Bép ơi chớ lấy Thổ làm chồng
  Nó đ’eo biết phịch, chỉ giỏi đong,
  Thêm quả thổi cơm là hết vị
  Chi bằng lấy mịe Xít cho xong!

  Comment by B. — January 16, 2009 @ 10:28 pm | Reply

 5. Họa may có les. mới lấy mịe Xít :))

  Comment by Háu — January 17, 2009 @ 7:08 am | Reply

 6. Tổ sư, sao cứ phải lấy chồng?
  Tưng tửng như bà sướng hơn không?
  Phi công, giai gọi bà nếm cả
  Chán rồi đạp cho phát vào mông.

  Thằng Thổ ấy mà, có cho không
  Bà cũng đ’eo lấy, đỡ mất công
  Cái chim thằng ấy dùng để đái
  Biết phịch đ’eo đâu, nẫu bộ lòng!

  Comment by Uất Thị K. H. — January 18, 2009 @ 6:59 pm | Reply

 7. tup tum tup tum tup tum tup

  Comment by sdfs — January 25, 2009 @ 7:43 pm | Reply

 8. Ê, Xít Gù và mụ Uất xôi to
  Anh có thân, anh ắt phải lo
  Chúng mày rõ là đồ lắm nhọt
  Ế léo đâu mà gả với cho?

  Cái chim anh á, hơi bị to
  Mụ Uất đem thước đến mà đo.
  Ai bảo chim anh dùng để đái?
  Léo mẹ, chả toét đít thằng Fò (!)

  Comment by Thổ Q. — February 21, 2009 @ 1:58 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: