Let it be me

October 9, 2008

Tuổi 20 yêu dấu :x

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 12:27 pm
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu :D. Sẽ bổ sung quả gọi là the latest image lên cho bà con đối chiếu và so sánh. Mình quả là mát tay, hehe.

5 Comments »

 1. Máy gì, len gì đới?

  Người thì bít gòi, mát tay thế lào bít lun, k cần hỏi hè hè

  Comment by Văn Tú — October 9, 2008 @ 4:27 am | Reply

 2. ờ quên, len gì thôi

  Comment by Văn Tú — October 9, 2008 @ 4:34 am | Reply

 3. Sao? Em nó có thai à?

  Comment by Bép — October 9, 2008 @ 8:59 am | Reply

 4. Một nhùn tịt. Một hơi cao. Đặc điểm chung: hai đứa cùng béo hú, ăn vội bát cơm nhảy ùm lên cân mặt mũi méo mó xẹo xọ ý chừng lại vừa tăng cân ^^

  Comment by chị tần bông :) — October 11, 2008 @ 9:57 am | Reply

 5. xinh thế nhỉ? 🙂

  Comment by Hyn-chan — February 2, 2009 @ 12:27 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: