Let it be me

May 18, 2008

[Photos] Tình yêu mới, tác phẩm mới

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 2:07 am
Tags:
Hehe, according to Orlagu The Playboy, I abso-fucking-lutely am an asshole . Tuy nhiên, mình cũng mới chỉ hư vừa vừa thôi, chứ vẫn chưa kinh khủng lắm, vì mới chỉ dám rước em 70-200 F4L về ở cùng trong thời gian tới, đặng phục vụ tốt hơn cái thú tiêu khiển ảnh ọt rất chi là tốn tiền mà không mang lại tí xu mẻ nào này. Đúng là tiền nào của ấy thật, thêm có tí $$$ là khác ngay . Demo hai cái ảnh chụp con cún nhà Hằng Thông lên phát. Giê su ma lạy chúa tôi, mình càng ngày càng yêu thích trẻ con, nhất là… cách tạo ra chúng .

Gái 18………………….. tháng

P/S: Entry sau nhất định sẽ viết về Fahrenheit.

Advertisements

1 Comment »

  1. Tri túc thường lạc, thí chủ ạ (Icon hai tay chắp lại, mắt nhắm mắt mở ti hí khấn giời + icon rập đầu vái như bổ củi), í là vái nhà bác cả tơi lẫn nón ^^

    “Đú” hải mang mang, hồi đầu thị ngạn, bác ợ…^^

    P/S: Hôm nào vác lens ngon đi chụp hoa phượng hoa bằng lăng hoa bọ cạp bác nhớ, đương đẹp lắm í ^^

    Trộm vía ái nữ nhà Kang Thông trông ra dáng đáo để :* 😡

    Comment by chị tần bông :) — May 18, 2008 @ 8:03 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: