Let it be me

May 18, 2008

[Perfume] Dior Fahrenheit

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 5:01 am
Tags:

To say that I love Fahrenheit would be a huge understatement. I absolutely adore it. And even that is an understatement .

Đặt gạch đấy đã, lúc nào rảnh sẽ viết tiếp, không mang tiếng hứa lèo, kekeke.

2 Comments »

  1. Mình cũng yêu Fahrenheit, nhất là khi bid được chúng với giá rẻ 😡

    Comment by Đông Phương Bất Bại — May 18, 2008 @ 6:53 am | Reply

  2. Anh ơi! Em được anh Thổ quan giới thiệu anh… Liệu anh có thể giúp cho em lập được nick hoangthuy và được viết bài trong diễn đàn Tathy, có được không anh? Anh giúp cho em với!

    Em mong sớm được nhận tin trả lời của anh!

    Comment by Raiso_Cục Sắt — August 30, 2008 @ 6:01 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: