Let it be me

July 15, 2007

[Jokes] Thanh Thắng & Yến Vàng series – 15/7/2007

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 11:54 am
Tags:
Thanh Thắng và Yến Vàng sau một thời gian tìm hiểu, nhịn đủ các kiểu từ nhịn ăn nhịn mặc để có tiền mua nhà đến nhịn cái không nói ra thì ai cũng biết để dành cho danh chính ngôn thuận thì cũng đã được đôi bên gia đình đồng tình cho (l)ấy nhau.

Ngày cưới, đôi bên mệt lử nên tối chả làm ăn được cái mẹ gì. Hôm sau thì Thanh Thắng lại phải lôi Yến Vàng về quê ra mắt họ hàng đằng nội. Về đến nhà, Thanh Thắng ngay lập tức dẫn Yến Vàng đi chào ông bà, rồi sang hàng xóm, đi chào các chú các cô. Ngày hôm sau thì đi xa hơn chút. Cả ngày sau nữa cũng vậy.

Yến Vàng vừa ngạc nhiên, vừa bức xúc mới hỏi:

– Ơ, thế chúng mình cứ đi chào thế này mãi à? Chả nhẽ cưới nhau xong mà không làm gì à?

Thanh Thắng lúc ấy mới mỉm cười mà rằng:

– Em thân yêu, em cứ bình tĩnh mà làm theo lời anh. Chúng ta phải tranh thủ đi chào mọi người, em cũng tranh thủ ngắm cảnh quê hương anh đi. Bởi vì, từ ngày mai trở đi, có lẽ em chỉ còn được ngắm … cái trần nhà mà thôi.Advertisements

2 Comments »

  1. cái joke này là anh chị em họ hàng với joke về bác haids trong HNC đúng ko bạn ếch-xồ 😉

    Comment by Liti — July 25, 2007 @ 1:17 am | Reply

  2. nếu tớ là Yến Vàng,tớ sẽ bảo với anh Thanh Thắng:
    “Anh mí phải là người ngắm trần nhà í”
    hehehehe

    Comment by z&n — August 2, 2007 @ 4:25 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: