Let it be me

May 24, 2007

[Funny] Quote of the day – 24/5/2007

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 12:47 pm
Tags:

Link gốc: http://giaitri.vietnamnet.vn/vn/thegioisao/4259/index.aspx

Ảnh chụp màn hình lúc 12h30′ ngày hôm nay (đề phòng kẻ gian phi tang ).

Giai Tri

Muốn biết thêm những lỗi buồn cười như thế, mời các bạn vào đây tham khảo tiếp.

Báo chí quê ta vạn tuế .

Advertisements

3 Comments »

  1. Đ chuyên nghiệp gì cả, đọc xong ngứa hết cả đít! Tố tiên sư bọn báo chí lá cải!

    Comment by Quý Đào — May 24, 2007 @ 2:27 am | Reply

  2. it’s funny

    Comment by Pacific Ocean — May 24, 2007 @ 3:47 am | Reply

  3. it’s funny!

    Comment by Pacific Ocean — May 24, 2007 @ 3:47 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: