Let it be me

August 11, 2006

Joke of the day – 11/08/2006

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 10:59 am

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc cầu tiêu bé tẻo teo
Nước ..ái theo vòi hơi gợn tý.
Kít vàng trước gió khẽ rơi vèo
Cầu tiêu khăm khẳm mùi chua loét
Lỗ đít quanh co kít cứng queo
Tựa gối ôm đầu …lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.


Xuyên tạc gia: MrLeanguy – @http://tathy.com/thanglong

3 Comments »

 1. Oi oi, chet cuoi! Anh Tu da tai that: thi, ca, nhac, anh, va hom hinh…

  Comment by Froggy — August 11, 2006 @ 1:50 am | Reply

 2. Oạch!

  Comment by theresa — August 11, 2006 @ 3:41 am | Reply

 3. @Froggy: ối zời ơi, đừng khen anh quá, anh mắc bệnh tự kiêu, em khen thế là làm anh hỏng đi đấy. Với lại bài thơ này có phải anh làm đâu, người khác mà

  @em Vân: Ngất chưa hả em? Để anh điều chàng đến hô hấp nhân tạo cho em nhé b-)

  Comment by exorcist — August 11, 2006 @ 3:49 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: