Let it be me

July 28, 2006

Joke of the day – 28/7/2006.

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 12:42 pm
Nha rong

(Hàng sưu tầm nhé)


Tin vui & tin buồn.


Sau khi đi họp trên xã về, đồng chí Già làng liền họp lũ làng tại nhà rông để thông báo tình hình và chỉ thị của cấp trên:

Già làng: Ta vừa mới tham dự một cuộc họp rất quan trọng về, muốn thông tin cho lũ làng cùng biết. Bây giờ có 2 tin, một vui và một buồn. Lũ làng muốn nghe tin nào trước, tin nào sau.

Lũ làng: (Nhao nhao…) Tin buồn trước, tin vui sau vậy. Gian khổ trước, sung sướng sau.

Già làng: Vậy ta xin thông báo tin buồn trước. Hiện nay Chính phủ đang chủ trương phát triển chăn nuôi nên lương thực và các thứ khác đều phải dùng làm thức ăn cho gia súc và gia cầm. Chính phủ chỉ cho phép làng ta từ nay ăn cứt thôi. Hai bữa chính trưa và tối, còn buổi sáng thì nhịn.

Lũ làng: (xì xầm …) Thế còn tin vui???

Già làng: Còn tin vui là thế này. Trên đường từ xã về buôn Già này đã tìm thấy một chỗ rất chi là nhiều cứt. Ta đã bẻ các cành cây che lại hết, không buôn nào biết cả.

Image Image Image

4 Comments »

 1. Bac kiem dau ra chuyen vua tuc tiu vua buon cuoi the!!!

  Comment by Pacific Ocean — July 28, 2006 @ 12:21 pm | Reply

 2. Củ chuối wá:D

  Comment by May It Be — July 29, 2006 @ 11:52 am | Reply

 3. Anh tinh tú thi thoảng post bài thô thật! Bó cái chân là bó cái tay…! 😀

  Comment by [deleted] — July 30, 2006 @ 9:49 am | Reply

 4. Thế mới đau hé hé!!! Già làng hồn nhiên bà thím…

  Comment by Thit Kho — January 25, 2007 @ 8:32 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: