Let it be me

July 19, 2006

Pics of the day – 19/07/2006

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 8:39 am

Đống tranh này link là do em Pitty gửi, buồn cười x chịu được. Image Image Image


Image

Image

Image


Image

Image

8 Comments »

 1. Qua’ gioi toan Bai phuc bai phuc :))

  Comment by Coi — July 19, 2006 @ 7:19 am | Reply

 2. Thien tai. Nhin su vat o goc canh ma khong phai ai cung thay duoc!

  Comment by Over... — July 19, 2006 @ 11:08 am | Reply

 3. Chua oi. To khong ngo ma mon Toan cung tao ra duoc su hai huoc den the ^-^

  Comment by Chie — July 20, 2006 @ 3:25 am | Reply

 4. Baby thu 4 tuy chua tim ra dap an cuoi cung nhung fai tuyen duong tinh than ” study, study more, study forever, study till die” hehe
  (Y__Y die of over laugh kho*`kho*`)

  Comment by Moon — July 20, 2006 @ 4:55 am | Reply

 5. bohand.com

  Comment by Pacific Ocean — July 20, 2006 @ 8:43 am | Reply

 6. potoanthan.ot

  Comment by N/A — July 20, 2006 @ 9:26 am | Reply

 7. Đơn giản mà hiệu quả nhất là bài giải Find it ^^! Thật khâm phục! Thế mới thấy chuyện đơn giản thế mà các thầy lại cho là phức tạp mang ra đố :))

  Comment by SILLY — July 26, 2006 @ 7:39 am | Reply

 8. ^^haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(lan quay ra dat rui)..hahaahahahahahahahah

  Comment by Sukky — July 26, 2006 @ 9:51 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: