Let it be me

June 8, 2006

Thanh Hung & Yen Nga – Joke for 8/6/2006

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 7:13 am

Ngày xửa ngày xưa, Thanh Hưng thỉnh thoảng lại lọ mọ từ Suwon xuống Busan chơi với Yến Nga. Có một lần, hai người nổi máu lãng cbn mạn đi tàu điện ngầm lên trung tâm thành phố chơi. Chàng và nàng đang nói chuyện rôm rả, Thanh Hưng đột nhiên cao hứng nên cóc để ý, không kìm chế được nên mới phát ra một tiếng “bủm” khá to. Đang nổ toé loe, tự dưng có trục trặc, Thanh Hưng ngượng chín hết cả mặt, tắt luôn đài phát thanh phường. Yến Nga biết là Thanh Hưng đang quê một cục, bèn giở báo ra đọc. Phải mất mấy phút, Thanh Hưng mới dám ấp úng tìm cách bắt chuyện lại:

–          Em ơi, cho anh mượn tờ báo em đang đọc được không

–          Uhm, báo này em mới mua, đưa anh thì phí chết đi được. Hay là em cho anh một ít khăn giấy nhé, được không?

Image Image Image

Advertisements

1 Comment »

  1. Ac…ac…gi the nay??? b-(

    Comment by Chiêu — June 12, 2006 @ 2:12 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: