Let it be me

May 19, 2006

Joke for 19/5/2006

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 3:49 am

@Uzii – TL

*****


Đệ tử:
 
–  Xin sư phụ giúp con giác ngộ được đạo.
 
Sư phụ:
 
–  Mẹ kiếp, tao ăn, mày không thể no, tao uống, mày không thể hết khát, đến ngay cả đi tiểu tao cũng còn x làm giúp được mày nữa là ngộ đạo !!!

Bọn Tây học mót được, thích quá, mới đẻ ra câu:  Pee Yourself!!! ImageImageImage

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: