Let it be me

April 14, 2006

Chieu khong em..

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 2:50 am
Chieu khong em


Chiều không em

Hà Nội chiều trở gió heo may.
Một mình anh lang thang qua phố cũ
Ghế đá xưa, hàng cây xưa… còn đó
Bây giờ em ở nơi đâu?

Dẫu biết rằng ta chẳng của nhau
Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
Cơn gió vô tình gọi tên em rất khẽ
Cũng làm anh thấy nhói ở trong tim.

Không thể nào ru vùng ký ức ngủ yên
Cũng như biển chẳng bao giờ lặng sóng
Trái tim anh giờ như căn nhà trống
Em đã bước vào, chán quá, lại bước ra. (*)

Anh tìm trong ký ức ngày xưa
Đâu đó một bài thơ viết dở.
Chẳng biết là tìm trong nỗi nhớ
Anh thấy em, hay thấy lại chính mình?

******

(*): Lấy ý thơ Hoàng Nhuận Cầm: “Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ. / Gió em vào, nếu chán, gió lại ra.”

2 Comments »

  1. 🙂 Thơ anh hay quá!

    Comment by theresa — June 10, 2006 @ 12:44 pm | Reply

  2. bai nay hay day

    Comment by TV — June 28, 2006 @ 4:56 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: