Let it be me

April 5, 2006

Dua em tim dong hoa vang.

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 9:42 am

“Tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ, tác phẩm của tôi để được cái êm đềm biết rằng, tại một nơi nào đó, có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa” – (Ivan Turgeniev)

***

Hoa vang


For kiddie,
Đưa em tìm động hoa vàng (Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Phạm Thiên Thư)
Trình bày: Ngọc Hạ.
Download: http://skymarket.biz/music/exor/Ngoc_Ha_-_Dua_Em_Tim_Dong_Hoa_Vang.mp3

*****


Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau

Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Ðưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi

Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây sầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng

Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời

Sang Ðông lại khoác lên người áo hoa.

Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi, mộ người tà dương

Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rủ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Ðợi nhau tàn cuộc hoa này

Ðành như cánh bướm đồi Tây hững hờ.


Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi, chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

Advertisements

2 Comments »

  1. Chim ơi chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai ta chết dưới cội đào
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

    Comment by NhungBillie — April 6, 2006 @ 10:54 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: